logo
SBR Links

Terug naar nieuws

Informatiebijeenkomst zwemlessen

16-04-2018

Vorige week vernam u al dat Zwembad de Mors trotste eigenaar is van een de Licentie Zwem-ABC. Voordat die geëffectueerd wordt en het zwemseizoen op de eerst mei van start gaat, wordt op 18 april een informatiebijeenkomst verzorgd over de lespraktijk op Zwembad de Mors. Dit moet ouders in staat stellen om een afweging te maken of zwemles voor hun kind (of het nu gaat om A of deelname aan de Morsmasters) in het buitenbad een goede optie is.

Tussen 19:00 en 20:00 wordt gefocust op het Zwem-ABC. Nu de Nationale Raad Zwemveiligheid het nodige veranderd heeft aan de methodiek en inhoud van het ABC, is het aan de afzonderlijke zwemlesaanbieders om hierop de acteren. Zwembad de Mors kan gelukkig bogen op een decennialange (succes)ervaring met het Zwem-ABC en heeft een duidelijke visie die garant moet staan voor de waarborging van dat niveau. Wat de veranderingen en de visie behelzen wordt vanaf 19:00 uiteengezet, na de korte presentatie is er gelegenheid voor vragen.

Eenzelfde spoorboekje wordt het uur erna gehanteerd. Tussen 20:00 en 21:00 wordt allereerst stilgestaan bij de toegevoegde waarde die de hogere diploma’s hebben op het Zwem-ABC. De inhouden van de Zwemvaardigheid- en Snorkel-module komen ter sprake, hoewel vooral ook het zwemplezier voor veel deelnemers een voorname beweegreden blijkt. Ook wanneer Zwemvaardigheid is afgerond, maar de zwembehoefte blijft bestaan, biedt De Mors een oplossing: de Morsmasters: Survival & Skills. Ook vragen over dat programma kunnen gesteld worden.

Dat niet slechts lessen verzorgd worden voor kinderen, maar dat ook volwassenen aan hun zwemvaardigheid kunnen werken op Zwembad de Mors, blijft op de informatieavond onbenoemd. Toch behoort dit wel degelijk tot de mogelijkheden: of het hun een zwemles, technieklessen of aquajogging betreft. Meer informatie is te vinden op www.zwembad-demors.nl/zwemlessen of te verkrijgen via zwemzaken@sbrdelden.nl.

De informatieavond is onder het genot van een kopje koffie bij te wonen in de Dinkelzaal van Stadscentrum het Parochiehuis. Uiteraard is de toegang op 18 april gratis.