logo
SBR Links

Terug naar nieuws

Zwembad de Mors behaalt licentie

03-04-2018

Vele generaties Deldenaren behaalden hun diploma in hun eigen buitenbad. Sinds decennia worden op Zwembad de Mors de officiële A, B en C-diploma’s uitgegeven, dat zal de komende jaren niet anders zijn. Om meer niveauwaarborgen te kunnen bieden, heeft de instantie die de diploma’s uitgeeft (de Nationale Raad Zwemveiligheid) een licentie in het leven geroepen die strengere eisen stelt aan zwemlesaanbieders. Met trots is Zwembad de Mors vanaf 1 mei ook eigenaar van zo een licentie.

Bij het licentietraject wordt niet slechts gekeken naar de resultaten van afgelopen jaren – die gerust rooskleurig genoemd kunnen worden – maar vooral ook naar de randvoorwaarden waarbinnen toegewerkt wordt naar een diploma. Naar aanleiding van de bevindingen zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in niveaubewaking en communicatie, maar gelukkig bleek dat veel al goed geregeld was. Vooral het werken in kleine groepjes, met vaste lesgevers en onder veel verschillende omstandigheden wordt gezien als grote meerwaarde van Zwembad de Mors.

Hoe belangrijk de randvoorwaarden ook allemaal zijn, uiteindelijk is het de sfeer de meest bepalende factor in het zwemproces. En dat is nu juist het punt waarop de licentie niet toetst, maar de Mors het grootste verschil maakt. De zwemonderwijzers zijn als lentekoeien zo blij om naar buiten te gaan. Dat enthousiasme zorgt – tezamen met de jarenlange ervaring waarop het gros van de lesgevers kan bogen – voor gemotiveerde kinderen, die naast zwemvaardigheid, veel zwemplezier opdoen.

Inschrijven voor de verschillende zwemlessen is vanaf 1 april mogelijk. Voor nadere informatie kunt u ook terecht op www.zwembad-demors.nl/zwemlessen, ook mag u mailen naar zwemzaken@sbrdelden.nl of bellen naar 074-3767663.